Hjem

Velkommen til Kbh Mentor!

 

Kbh mentor er en virksomhed, der tilbyder individuelle mentorsamtaler og mentoring i hold, for unge i alderen 15-30 år. Igennem individuelle forløb støttes den unge i at håndtere sin dagligdag og/eller konrete problematikker. På et mentoringhold deltager de unge med andre unge (indefor sammen alderstrin) og den unge støttes af andre unge, med facilitering af en mentor, igennem samtaler og øvelser/leg. Uanset om den unge deltager i et individuelt forløb eller på et hold er formålet med mentoringen, at den unge bliver styrket i sin egen autonomi og opnår en større indsigt i egne tankemønstre, følelsesliv og handlemuligheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved